ĐĂNG KÝ HỌC VỚI CÁC

CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

Gia Sư Nam Cao

Gửi tin nhắn

Chi tiết lớp học

Toán học - Vật lý

  • Mã số lớp: 8041109
  • Học phí: 1,000 VNĐ/1 Giờ
  • Số buổi: 1/tuần
  • Thời lượng:
  • Học phí 1 buổi: 675,000 VNĐ/1 buổi
  • Phí: Liên hệ

    1,000 VNĐ/1 Giờ

Yêu cầu khác: GV Nữ

Lịch học

Bản đồ vị trí lớp học:

Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè.

1,000 VNĐ/1 Giờ