ĐĂNG KÝ HỌC VỚI CÁC

CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

Gia Sư Nam Cao

Gửi tin nhắn

Chi tiết lớp học

Toán học - Vật lý

  • Mã số lớp: 11261203
  • Học phí: 75,000 VNĐ/1 Giờ
  • Số buổi: 1/tuần
  • Thời lượng:
  • Học phí 1 buổi: 450,000 VNĐ/1 buổi
  • Phí: Liên hệ

    75,000 VNĐ/1 Giờ

Yêu cầu khác: Sinh viên Nữ, Nam

Lịch học

Bản đồ vị trí lớp học:

KP Bình Thung 2, P.Bình An, Dĩ An BD.

75,000 VNĐ/1 Giờ